Lämmityksestä

Tietoa lämmityksestä

Rica Heating lämmitysratkaisut ja komponentit edustavat uusinta teknologiaa. Ympäristöystävällinen lämmitys ja tämän päivän energioiden hintatasot eivät salli pelkästään perinteisiä ratkaisuja.

Rica Heating puulämmityksessä yhdistyvät uuden teknologian puukattilat ja kiinteistön kokoon mitoitettu vesivaraaja. Rica Atmos käänteispalokattilat tuovat tehoa ja ympäristöystävällisyyttä puun polttamiseen. Rica Atmos puukattilat on suunniteltu asennettavaksi sekä uudis- että saneerauskohteisiin. Rica Atmos puukattilat toimivat käänteispalotekniikalla, jolloin puun palamisesta saadaan jopa 30% enemmän energiaa hyödyntäen puun toisiopaloa.

Rica Atmos vaihtopolttokattila on pitkän tuotekehityksen tulos. Vaihtopolttokattiloissa on yhdistetty tehokas puun ja öljyn tai puun ja pelletin poltto. Puu poltetaan kattilan kahdessa ylimmässä tulipesässä ja pelletti tai öljy alimmaisessa tulipesässä. Rica Atmos vaihtopolttokattiloissa puupuoli toimii aina käänteispalotekniikalla.

Uuden teknologian kattilassa pelletti poltetaan mahdollisimman tehokkaasti. Keraamisten sisäpintojen ansiosta pelletti palaa mahdollisimman tarkasti - liekkiä ei sammuteta kylmillä teräspinnoilla. Pellettikattilassa käytetään pääsääntöisesti maljapoltinta ja tulipesän kaareva muoto keraamisilla pinnoilla mahdollistaa pelletin tehokkaan toisiopalon tulipesän kaarevassa yläosassa. Kattiloissa on myös huomioitu hetkellinen puun käyttömahdollisuus ilman lisävarusteita. Puita poltettaessa vain poltin irroitetaan kattilasta.

Aurinkolämmitys sopii asennettavaksi kaikkien päälämmitysmuotojen rinnalle.

Aurinkolämmitys on käyttäjäystävällinen, se vaatii erittäin vähän ylläpitoa, sillä on pitkä käyttöikä ja se on turvallinen. Aurinkolämmitys ei tuota kasvihuonepäästöjä ja se on myös hiljainen eli kaikin puolin ympäristöystävällinen.

Aurinkolämpö on ekologinen ja saasteeton energialähde kiinteistön ja käyttöveden lämmittämiseen. Aurinko lähettää maahan suunnattoman määrän energiaa, Rica Solar aurinkolämpöjärjestelmä hyödyntää tätä energiaa. Aurinkoenergian hyödyntäminen käyttää energiaa ainoastaan siirron aikana hehkulampun verran. Rica Solar keräimet toimivat korkealla hyötysuhteella, näin ilmainen aurinkoenergia saadaan muutettua tehokkaasti sekä kiinteistön, että käyttöveden lämmitykseen.

Liitteenä olevista esitteistä löydät tarkempaa tietoa tarjoamistamme aurinkolämmitysjärjestelmistä sekä Rica Atmos lämmityskattiloista.

Tässä olevasta linkistä pääsette vapaasti käytettävissä olevaan Aurinkokeräinlaskuriin, josta voitte löytää suuntaa antavaa tietoa paikkakuntanne auringonsäteilyn tuottamasta energiasta. Kuten ohjelman laatija on ohjeistuksessaan sanonut: "Ohjelman antamien arvojen oikeellisuudesta ei anneta mitään takuita ja käyttäjä käyttää ohjelmaa täysin omalla vastuullaan. Ohjelma on vapaasti levitettävissä, eli. ns. freewarea"
Pinta-alana suositus käyttää keräimen apertuuripinta-alaa ja hyötysuhteena silloin 1, näin näyttäisi olevan lähinnä oikeita optimiarvoja, pilvisyys, keräinten suuntaus, asennus ja mahdolliset esteet tietty tähän vaikuttavat.